CÁCH NHẬN BIẾT HÀNG TRUNG QUỐC

Làm thế nào để nhận biết hàng Trung Quốc

Aug 1, 2012 1:38 PMPublicPageviews 2404

Bài sau đây do bạn mình gởi đến: 
Read more of this post

Tặng hoa gì vào dịp kỷ niệm ngày cưới

TẶNG HOA GÌ VÀO LỄ KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI.


Kỷ niệm ngày cưới là một phong tục của người Tây phương đã du nhập vào nước ta và được các gia đình trung lưu trở lên thường hay tổ chức. Khi đến dự lễ, người ta thường mang quà tặng khác nhau ( từ dồng hồ cho đến kim cương) tùy vào lễ kỷ niệm ngày cưới năm thứ mấy. Tuy nhiên, khách mời cũng có thể tặng hoa.

Sau đây là những thứ hoa người Huê Kỳ thường dùng làm quà tặng tùy vào năm thứ mấy của ngày cưới:

Năm thứ nhất: Hoa cẩm chướng (carnation /kɑː’neɪʃn/).Năm thứ hai: Hoa huệ chuông (lily of the valley).


Năm thứ ba: Hoa hướng dương (sunflower).


Năm thứ tư: Hoa cẩm tú cầu (hydrangea /hɑɪ’dreɪndʒə/).


Năm thứ năm: Cúc đơn trắng (daisy).


Năm thứ sáu: Hoa loa kèn (calla /’kælə/) .


Năm thứ bảy: Hoa frizơ (freesia /’frɪ:zɪə, ‘frɪ:ə:r/), hoa trắng, hồng, vàng thơm ngát.


Năm thứ tám: Hoa tử đinh hương (lilac /’lɑɪlək/) .


Năm thứ chín: Hoa chim thiên đường (hoa thiên điểu) (bird of paradise)


Năm thứ mười: Hoa thủy tiên (daffodil /’dæfədɪl/) .Năm thứ 11: Hoa uất kim hương (tulip /’tju:lɪp, ‘tu:lɪp/)


Năm thứ 12: Hoa mẫu đơn (peony /’pɪ:ənɪ/)


Năm thứ 13: Hoa cúc kép (đại dóa) (chrysanthemum /krɪ’sænθəməm/).


Năm thứ 14: Hoa thược dược (dahlia /’deɪlɪə, ‘dælɪə/)


Năm thứ 15: Hoa hồng (rose).


Năm thứ 20: Hoa thúy cúc, cúc tây (aster).


Năm thứ 25: Hoa airit (iris /’ɑɪərɪs/), hoa diên vĩ


Năm thứ 28 (?): Hoa lan (phong lan, địa lan) (orchid /’ɔ:kɪd/) .


Năm thứ 30: Hoa lily


Năm thứ 40: Hoa lai ơn (gladiolus /’glædɪɒləs/).


Năm thứ 50: Hoa hồng vàng hoặc hoa violet /’vɑɪələt/ (thường là màu tím)


Tài liệu tham khảo:e.wikipedia/wedding anniversaries

BÍ QUYẾT TUỔI GIÀEMAIL CỦA MỘT THÀNH VIÊN WORLD MALAYALI CLUB.
NK PHƯỚC DỊCH.
NGUYỄN TƯỜNG BIÊN TẬP TỪ NEW YORK.

 

TO THOSE OF US WHO ARE ALREADY THERE.
TẶNG NHỮNG BẠN ĐÃ GIÀ
AND TO THOSE WHO WILL SOON BE THERE.
VÀ NHỮNG BẠN SẮP GIÀ

Read more of this post