TRUYỀN THUYẾT SÔNG THÁC MA – Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

TRUYỀN THUYẾT SÔNG THÁC MA
Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

– Có thích ăn thịt heo rừng không?
Thằng bạn nhà báo gọi tôi.
– Thích. Mầy đang ở đâu?

Read more of this post

Advertisements