Đà Nẵng nhìn từ Ngũ hành Sơn lúc chiều tối một ngày cuối năm 2012. Ảnh Phạm Hồng Sơn

Ngu_Hanh_Son_101

Read more of this post

Advertisements