Tác phẩm sắp đặt của Do-Ho Suh


Do-Ho Suh là nhà điêu khắc và họa sĩ chuyên về nghệ thuật sắp đặt (installation) Hàn Quốc.

Suh sinh ở Seoul, Hàn Quốc năm 1962. Sau khi nghiên cứu hội họa phương đông tại Trường Đại học Quốc gia Seoul và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Suh sang định cư tại Mỹ. Ở đây, anh học chuyên về hội họa và điêu khắc. Anh nhận được bằng BFA (Cử nhân Mỹ thuật) về hội họa tại Trường Thiết kế Rhode Island và bằng MFA (Thạc sĩ Mỹ thuật) về điêu khắc tại Đại học Yale.

Tác phẩm của Suh khám phá mối tương quan hoặc xung đột giữa cá nhân, tập thể và những người dấu tên.

Do Ho Suh đại diện Hàn Quốc tại Venice Biennale lần thứ 49 vào năm 2001 (Venice Biennale: Triển lãm về nghệ thuật đương đại tổ chức hai năm một lần vào năm lẻ tại Venice). Anh đã tham gia triển lãm chung với các họa sĩ khác tại Bảo tàng Nghệ thuật Baltimore, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Bảo tàng Guggenheim ở New York, và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại ở Los Angeles.

Các cuộc triển lãm chính của Suh đã được tổ chức tại các nơi:
Bảo tàng Whitney về nghệ thuật Mỹ ở New York vào năm 2001, Bảo tàng Nghệ thuật Seattle và Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á tại Seatle vào năm 2002, Phòng triển lãm Serpentine ở London năm 2002, Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại Kemper tại thành phố Kansas trong năm 2002 -03, Trung tâm Artsonje tại Seoul trong năm 2003, Phòng triển lãm Sackler ở Washington năm 2004, Phòng triển lãm Hermes ở Tokyo năm 2005.
Do Ho Suh sống và làm việc tại thành phố New York.

Mời các bạn xem một số tác phẩm của Do-Ho Suh và dĩ nhiên có thể tự do muốn hiểu thế nào tùy mình.

Cháu nội Nguyễn Khắc Minh Huy thôi nôi (1 tuổi)

Vài hình ảnh về Đà Nẵng

Quán cháo gạo lức buổi sáng trên đường Nguyễn Văn Thoại

Read more of this post