Một vài tác phẩm của Ai Weiwei (Ngãi Vị Vị)


Những bàn chân-2010-Điêu khắc- Vật liệu: Đá và bàn bằng gổ tieli

Read more of this post