CHIỀU TRÊN SÔNG LA NGÀ

Thơ: NGUYỄN VĂN LONG
Nhạc: NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
Hòa âm: NS VÕ CÔNG DIÊN
Biểu diễn: CS THÙY DƯƠNG